تفسیر آیه (ها): [1]
وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى 1
expand_more
(1) (والنجم اذاهوي ): (قسم به ستارگان هنگامي كه غروب مي كنند)