أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴿1﴾
[اى پیامبر!] آیا سینه‌ات را نگشاده‌ایم؟ (Persian: قرائتی)
آیا ما سینه تو را گشاده نساختیم، (Persian: مکارم شیرازی)
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ﴿2﴾
و بار سنگینت را از [دوش] تو برنداشتیم؟ (Persian: قرائتی)
و بار سنگین تو را از تو برنداشتیم؟! (Persian: مکارم شیرازی)
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ﴿3﴾
آن [بار گران] که براى تو کمرشکن بود. (Persian: قرائتی)
همان باری که سخت بر پشت تو سنگینی می‌کرد! (Persian: مکارم شیرازی)
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴿4﴾
و نام تو را بلند [آوازه] کردیم. (Persian: قرائتی)
و آوازه تو را بلند ساختیم! (Persian: مکارم شیرازی)
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴿5﴾
پس [بدان که] با هر سختى، آسانى است. (Persian: قرائتی)
به یقین با (هر) سختی آسانی است! (Persian: مکارم شیرازی)
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴿6﴾
[آرى!] با هر سختى، آسانى است. (Persian: قرائتی)
(آری) مسلّماً با (هر) سختی آسانی است، (Persian: مکارم شیرازی)
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴿7﴾
پس هرگاه [از کار] فارغ شدى، [برای کار تازه] بکوش و رنج آن را بر خود هموار کن! (Persian: قرائتی)
پس هنگامی که از کار مهمّی فارغ می‌شوی به مهم دیگری پرداز، (Persian: مکارم شیرازی)
وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴿8﴾
و مشتاقانه به سوى پروردگارت روى آور! (Persian: قرائتی)
و به سوی پروردگارت توجّه کن! (Persian: مکارم شیرازی)
وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴿1﴾
سوگند به انجیر و زیتون! (Persian: قرائتی)
قسم به انجیر و زیتون [یا: قسم به سرزمین شام و بیت المقدّس‌]، (Persian: مکارم شیرازی)
وَطُورِ سِينِينَ﴿2﴾
سوگند به طور سینا! (Persian: قرائتی)
و سوگند به «طور سینین»، (Persian: مکارم شیرازی)
0
0