وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴿1﴾
سوگند به شب، آن‌گاه که [زمین را] فروپوشاند، (Persian: قرائتی)
قسم به شب در آن هنگام که (جهان را) بپوشاند، (Persian: مکارم شیرازی)
وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴿2﴾
سوگند به روز، آن‌گاه که روشن شود، (Persian: قرائتی)
و قسم به روز هنگامی که تجلّی کند، (Persian: مکارم شیرازی)
وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴿3﴾
سوگند به آن کس که نر و ماده را آفرید، (Persian: قرائتی)
و قسم به آن کس که جنس مذکّر و مؤنّث را آفرید، (Persian: مکارم شیرازی)
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴿4﴾
که تلاش‌هاى شما گوناگون و پراکنده است؛ (Persian: قرائتی)
که سعی و تلاش شما مختلف است: (Persian: مکارم شیرازی)
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴿5﴾
امّا آن که انفاق کرد و [از خدا] پروا داشت، (Persian: قرائتی)
امّا آن کس که (در راه خدا) انفاق کند و پرهیزگاری پیش گیرد، (Persian: مکارم شیرازی)
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴿6﴾
و پاداش نیک [روز جزا] را تصدیق کرد، (Persian: قرائتی)
و جزای نیک (الهی) را تصدیق کند، (Persian: مکارم شیرازی)
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴿7﴾
پس به زودى او را براى پیمودن بهترین راه آماده خواهیم کرد. (Persian: قرائتی)
ما او را در مسیر آسانی قرار می‌دهیم! (Persian: مکارم شیرازی)
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى﴿8﴾
ولى آن که بخل ورزید و خود را بى‌نیاز پنداشت، (Persian: قرائتی)
امّا کسی که بخل ورزد و (از این راه) بی‌نیازی طلبد، (Persian: مکارم شیرازی)
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى﴿9﴾
و پاداش نیک [روز جزا] را تکذیب کرد، (Persian: قرائتی)
و پاداش نیک (الهی) را انکار کند، (Persian: مکارم شیرازی)
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى﴿10﴾
پس به زودى او را به پیمودن دشوارترین راه خواهیم انداخت. (Persian: قرائتی)
بزودی او را در مسیر دشواری قرار می‌دهیم؛ (Persian: مکارم شیرازی)
0
0