وَالْفَجْرِ﴿1﴾
سوگند به سپیده­دم! (Persian: قرائتی)
به سپیده دم سوگند، (Persian: مکارم شیرازی)
وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴿2﴾
سوگند به شب‌هاى ده‌گانه! (Persian: قرائتی)
و به شبهای دهگانه، (Persian: مکارم شیرازی)
وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴿3﴾
سوگند به زوج و فرد! (Persian: قرائتی)
و به زوج و فرد، (Persian: مکارم شیرازی)
وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴿4﴾
به شب سوگند آن‌گاه که سپرى شود! (Persian: قرائتی)
و به شب، هنگامی که (به سوی روشنایی روز) حرکت می‌کند سوگند (که پروردگارت در کمین ظالمان است)! (Persian: مکارم شیرازی)
هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴿5﴾
آیا در این [سوگندها]، براى خردمند، سوگندى مهم نیست؟ (Persian: قرائتی)
آیا در آنچه گفته شد، سوگند مهمّی برای صاحبان خرد نیست؟! (Persian: مکارم شیرازی)
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴿6﴾
آیا ندیدى که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ (Persian: قرائتی)
آیا ندیدی پروردگارت با قوم «عاد» چه کرد؟! (Persian: مکارم شیرازی)
إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ﴿7﴾
[ساکنان شهر] ارم، که داراى قصرهاى بلند و بناهاى ستون‌دار بود. (Persian: قرائتی)
و با آن شهر «اِرَم» باعظمت، (Persian: مکارم شیرازی)
الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ﴿8﴾
[بناهایى] که مانندش در دیگر شهرها ساخته نشده بود. (Persian: قرائتی)
همان شهری که مانندش در شهرها آفریده نشده بود! (Persian: مکارم شیرازی)
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴿9﴾
و با قوم ثمود که در وادى [میان عمّان و حضْرموت]، تخته‌سنگ‌ها را [براى ساختن خانه] مى‌بریدند. (Persian: قرائتی)
و قوم «ثمود» که صخره‌های عظیم را از (کنار) درّه می‌بریدند (و از آن خانه و کاخ می‌ساختند)! (Persian: مکارم شیرازی)
وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ﴿10﴾
و [با] فرعون قدرتمند و داراى میخ‌ها؟ [که به چهار میخ مى‌کشید و شکنجه مى‌کرد.] (Persian: قرائتی)
و فرعونی که قدرتمند و شکنجه‌گر بود، (Persian: مکارم شیرازی)
0
0