وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا﴿1﴾
سوگند به فرشتگانى که جان [کافران] را به سختى مى‌گیرند. (Persian: قرائتی)
سوگند به فرشتگانی که (جان مجرمان را بشدّت از بدنهایشان) برمی‌کشند، (Persian: مکارم شیرازی)
وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا﴿2﴾
سوگند به فرشتگانى که جان [مؤمنان] را به آسانى و نشاط مى‌گیرند. (Persian: قرائتی)
و فرشتگانی که (روح مؤمنان) را با مدارا و نشاط جدا می‌سازند، (Persian: مکارم شیرازی)
وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا﴿3﴾
سوگند به فرشتگانى که [در انجام فرمان خدا] به سرعت شناورند، (Persian: قرائتی)
و سوگند به فرشتگانی که (در اجرای فرمان الهی) با سرعت حرکت می‌کنند، (Persian: مکارم شیرازی)
فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا﴿4﴾
و بر یکدیگر پیشی می‌گیرند، (Persian: قرائتی)
و سپس بر یکدیگر سبقت می‌گیرند، (Persian: مکارم شیرازی)
فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا﴿5﴾
و امور [بندگان] را تدبیر می‌کنند. (Persian: قرائتی)
و آنها که امور را تدبیر می‌کنند! (Persian: مکارم شیرازی)
يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴿6﴾
[به اینها سوگند که برانگیخته خواهید شد،] روزى که زلزله‌ی وحشتناک همه چیز را به لرزه درآورد. (Persian: قرائتی)
آن روز که زلزله‌های وحشتناک همه چیز را به لرزه درمی‌آورد، (Persian: مکارم شیرازی)
تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ﴿7﴾
و به دنبال آن لرزه دیگرى روی دهد. (Persian: قرائتی)
و بدنبال آن، حادثه دومین [= صیحه عظیم محشر] رخ می‌دهد، (Persian: مکارم شیرازی)
قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴿8﴾
در آن روز، دل‌هایى ترسان و لرزان است. (Persian: قرائتی)
دلهایی در آن روز سخت مضطرب است، (Persian: مکارم شیرازی)
أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ﴿9﴾
و چشم‌ها [از ترس] فروافتاده است. (Persian: قرائتی)
و چشمهای آنان از شدّت ترس فروافتاده است! (Persian: مکارم شیرازی)
يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ﴿10﴾
[آنان که در دنیا] مى‌گویند: «آیا ما به زندگى نخستین بازگردانده مى‌شویم، (Persian: قرائتی)
(ولی امروز) می‌گویند: «آیا ما به زندگی مجدّد بازمی‌گردیم؟! (Persian: مکارم شیرازی)
0
0