عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴿1﴾
از چه از یکدیگر مى‌پرسند؟ (Persian: قرائتی)
آنها از چه چیز از یکدیگر سؤال می‌کنند؟! (Persian: مکارم شیرازی)
عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ﴿2﴾
از خبر بزرگ! (Persian: قرائتی)
از خبر بزرگ و پراهمیّت (رستاخیز)! (Persian: مکارم شیرازی)
الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ﴿3﴾
همان که درباره‌ی آن اختلاف دارند. (Persian: قرائتی)
همان خبری که پیوسته در آن اختلاف دارند! (Persian: مکارم شیرازی)
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴿4﴾
چنین نیست! به زودى خواهند دانست. (Persian: قرائتی)
چنین نیست که آنها فکر می‌کنند، و بزودی می‌فهمند! (Persian: مکارم شیرازی)
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴿5﴾
باز هم چنین نیست! به زودى خواهند دانست. (Persian: قرائتی)
باز هم چنین نیست که آنها می‌پندارند، و بزودی می‌فهمند (که قیامت حق است)! (Persian: مکارم شیرازی)
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا﴿6﴾
آیا زمین را بستر آرامش قرار ندادیم؟ (Persian: قرائتی)
آیا زمین را محل آرامش (شما) قرار ندادیم؟! (Persian: مکارم شیرازی)
وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا﴿7﴾
و کوه‌ها را میخ‌هایی [براى استوارى آن]؟ (Persian: قرائتی)
و کوه‌ها را میخهای زمین؟! (Persian: مکارم شیرازی)
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا﴿8﴾
و شما را جفت‌هایی آفریدیم. (Persian: قرائتی)
و شما را بصورت زوجها آفریدیم! (Persian: مکارم شیرازی)
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا﴿9﴾
و خواب را مایه‌ی آرامش شما قرار دادیم. (Persian: قرائتی)
و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم، (Persian: مکارم شیرازی)
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا﴿10﴾
و شب را پوششى ساختیم. (Persian: قرائتی)
و شب را پوششی (برای شما)، (Persian: مکارم شیرازی)
0
0