يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴿1﴾
اى جامه بر خود کشیده [و در بستر آرمیده]! (Persian: قرائتی)
ای جامه خواب به خود پیچیده (و در بستر آرمیده)! (Persian: مکارم شیرازی)
قُمْ فَأَنْذِرْ﴿2﴾
برخیز و هشدار ده! (Persian: قرائتی)
برخیز و انذار کن (و عالمیان را بیم ده)، (Persian: مکارم شیرازی)
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴿3﴾
و پروردگارت را بزرگ بدار! (Persian: قرائتی)
و پروردگارت را بزرگ بشمار، (Persian: مکارم شیرازی)
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴿4﴾
و لباست را پاکیزه کن! (Persian: قرائتی)
و لباست را پاک کن، (Persian: مکارم شیرازی)
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴿5﴾
و از پلیدى دور شو! (Persian: قرائتی)
و از پلیدی دوری کن، (Persian: مکارم شیرازی)
وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴿6﴾
و [در بخشش] منّت مگذار و [بخششت را] بزرگ مشمار! (Persian: قرائتی)
و منّت مگذار و فزونی مطلب، (Persian: مکارم شیرازی)
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴿7﴾
و به خاطر پروردگارت صبر کن! (Persian: قرائتی)
و بخاطر پروردگارت شکیبایی کن! (Persian: مکارم شیرازی)
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴿8﴾
پس هنگامى که در صور دمیده شود. (Persian: قرائتی)
هنگامی که در «صور» دمیده شود، (Persian: مکارم شیرازی)
فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ﴿9﴾
پس آن روز، روز سختى است. (Persian: قرائتی)
آن روز، روز سختی است، (Persian: مکارم شیرازی)
عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ﴿10﴾
بر کافران آسان نیست. (Persian: قرائتی)
و برای کافران آسان نیست! (Persian: مکارم شیرازی)
0
0