إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴿1﴾
آن‌گاه که آن واقعه [عظیم قیامت] روى دهد، (Persian: قرائتی)
هنگامی که واقعه عظیم (قیامت) واقع شود، (Persian: مکارم شیرازی)
لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ﴿2﴾
که در واقع شدن آن دروغى نیست [و سزا نیست کسى آن را دروغ بشمارد]. (Persian: قرائتی)
هیچ کس نمی‌تواند آن را انکار کند! (Persian: مکارم شیرازی)
خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ﴿3﴾
[آن واقعه] پست‌کننده [کافران] و بالابرنده [مؤمنان] است. (Persian: قرائتی)
(این واقعه) گروهی را پایین می‌آورد و گروهی را بالا می‌برد! (Persian: مکارم شیرازی)
إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا﴿4﴾
آن‌گاه که زمین به سختى لرزانده شود. (Persian: قرائتی)
در آن هنگام که زمین بشدّت به لرزه درمی‌آید، (Persian: مکارم شیرازی)
وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا﴿5﴾
و کوه‌ها به شدّت متلاشى شوند. (Persian: قرائتی)
و کوه‌ها در هم کوبیده می‌شود، (Persian: مکارم شیرازی)
فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا﴿6﴾
پس به حالت غبار پراکنده درآیند. (Persian: قرائتی)
و بصورت غبار پراکنده درمی‌آید، (Persian: مکارم شیرازی)
وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴿7﴾
و [در آن روز] شما سه گروه خواهید بود: (Persian: قرائتی)
و شما سه گروه خواهید بود! (Persian: مکارم شیرازی)
فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴿8﴾
پس [گروه نخست] سعادتمندانند، سعادتمندان چه گروهى هستند! (Persian: قرائتی)
(نخست) سعادتمندان و خجستگان (هستند)؛ چه سعادتمندان و خجستگانی! (Persian: مکارم شیرازی)
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴿9﴾
و [دسته‌ی دوم] بدبختانند، چه گروهی هستند بدبختان! (Persian: قرائتی)
گروه دیگر شقاوتمندان و شومانند، چه شقاوتمندان و شومانی! (Persian: مکارم شیرازی)
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ﴿10﴾
و [گروه سوم] پیشگامان [کارهای نیکند که درگرفتن پاداش نیز،] پیشگامند. (Persian: قرائتی)
و (سومین گروه) پیشگامان پیشگامند، (Persian: مکارم شیرازی)
0
0