الرَّحْمَنُ﴿1﴾
[خداوندِ] رحمان، (Persian: قرائتی)
خداوند رحمان، (Persian: مکارم شیرازی)
عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴿2﴾
قرآن را یاد داد، (Persian: قرائتی)
قرآن را تعلیم فرمود، (Persian: مکارم شیرازی)
خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴿3﴾
انسان را آفرید، (Persian: قرائتی)
انسان را آفرید، (Persian: مکارم شیرازی)
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴿4﴾
به او بیان آموخت. (Persian: قرائتی)
و به او «بیان» را آموخت. (Persian: مکارم شیرازی)
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴿5﴾
خورشید و ماه، با حسابى [دقیق‌] روانند. (Persian: قرائتی)
خورشید و ماه با حساب منظّمی می‌گردند، (Persian: مکارم شیرازی)
وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ﴿6﴾
و گیاه و درخت [براى او] سجده مى‌کنند. (Persian: قرائتی)
و گیاه و درخت برای او سجده می‌کنند! (Persian: مکارم شیرازی)
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴿7﴾
و [خداوند] آسمان را برافراشت و [براى سنجش هر امرى] ترازو نهاد، (Persian: قرائتی)
و آسمان را برافراشت، و میزان و قانون (در آن) گذاشت، (Persian: مکارم شیرازی)
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ﴿8﴾
تا در سنجش و میزان از اندازه نگذرید، (Persian: قرائتی)
تا در میزان طغیان نکنید (و از مسیر عدالت منحرف نشوید)، (Persian: مکارم شیرازی)
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴿9﴾
و وزن را به عدالت برپا دارید و در ترازو کم نگذارید. (Persian: قرائتی)
و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید! (Persian: مکارم شیرازی)
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ﴿10﴾
و زمین را براى زمینیان قرار داد، (Persian: قرائتی)
زمین را برای خلایق آفرید، (Persian: مکارم شیرازی)
0
0