وَالطُّورِ﴿1﴾
سوگند به [کوه] طور! (Persian: قرائتی)
سوگند به کوه طور، (Persian: مکارم شیرازی)
وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ﴿2﴾
و سوگند به کتابى نوشته شده، (Persian: قرائتی)
و کتابی که نوشته شده، (Persian: مکارم شیرازی)
فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ﴿3﴾
در صفحه‌اى گشوده! (Persian: قرائتی)
در صفحه‌ای گسترده، (Persian: مکارم شیرازی)
وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ﴿4﴾
و سوگند به آن خانه‌ى آباد، (Persian: قرائتی)
و سوگند به «بیت المعمور»، (Persian: مکارم شیرازی)
وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ﴿5﴾
و سوگند به [آسمان،] این سقف برافراشته! (Persian: قرائتی)
و سقف برافراشته، (Persian: مکارم شیرازی)
وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ﴿6﴾
و سوگند به دریاى شعله‌ور! (Persian: قرائتی)
و دریای مملوّ و برافروخته، (Persian: مکارم شیرازی)
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴿7﴾
که عذاب پروردگارت قطعاً واقع‌شدنى است. (Persian: قرائتی)
که عذاب پروردگارت واقع می‌شود، (Persian: مکارم شیرازی)
مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴿8﴾
بازدارنده‌اى ندارد. (Persian: قرائتی)
و چیزی از آن مانع نخواهد بود! (Persian: مکارم شیرازی)
يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴿9﴾
روزى که آسمان به شدّت در هم پیچیده شود. (Persian: قرائتی)
(این عذاب الهی) در آن روزی است که آسمان به شدّت به حرکت درمی‌آید، (Persian: مکارم شیرازی)
وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا﴿10﴾
و کوه‌ها از جا کنده شده، [چون گرد و غبار] به شتاب روان گردند. (Persian: قرائتی)
و کوه‌ها از جا کنده و متحرّک می‌شوند! (Persian: مکارم شیرازی)
0
0