وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا﴿1﴾
سوگند به بادهایى که با شدّت چیزها را پراکنده مى‌کنند، (Persian: قرائتی)
سوگند به بادهایی که (ابرها را) به حرکت درمی‌آورند، (Persian: مکارم شیرازی)
فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا﴿2﴾
پس به ابرهاى گران‌بار سوگند، (Persian: قرائتی)
سوگند به آن ابرها که بار سنگینی (از باران را) با خود حمل می‌کنند، (Persian: مکارم شیرازی)
فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا﴿3﴾
پس به کشتى‌هایى که به آسانى در حرکتند، سوگند، (Persian: قرائتی)
و سوگند به کشتیهایی که به آسانی به حرکت درمی‌آیند، (Persian: مکارم شیرازی)
فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا﴿4﴾
پس به فرشتگانى که [به امر خدا] کارها را تقسیم مى‌کنند، سوگند، (Persian: قرائتی)
و سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم می‌کنند، (Persian: مکارم شیرازی)
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ﴿5﴾
آنچه به شما وعده مى‌دهند، قطعاً راست است. (Persian: قرائتی)
(آری سوگند به همه اینها) که آنچه به شما وعده شده قطعاً راست است؛ (Persian: مکارم شیرازی)
وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ﴿6﴾
و حتماً [روز] جزا واقع‌شدنى است. (Persian: قرائتی)
و بی‌شکّ (رستاخیز) و جزای اعمال واقع‌شدنی است! (Persian: مکارم شیرازی)
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ﴿7﴾
سوگند به آسمانِ داراى راه‌هاى بسیار، (Persian: قرائتی)
قسم به آسمان که دارای چین و شکنهای زیباست، (Persian: مکارم شیرازی)
إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ﴿8﴾
که شما [درباره‌ی قرآن‌] در گفتاری گوناگون [سرگردان] هستید. (Persian: قرائتی)
که شما (درباره قیامت) در گفتاری مختلف و گوناگونید! (Persian: مکارم شیرازی)
يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ﴿9﴾
هر که [از حقّ] منصرف گشت، به انحراف کشیده خواهد شد. (Persian: قرائتی)
(تنها) کسی از ایمان به آن منحرف می‌شود که از قبول حقّ سرباز می‌زند! (Persian: مکارم شیرازی)
قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ﴿10﴾
مرگ بر دروغ‌پردازان! (Persian: قرائتی)
کشته باد دروغگویان (و مرگ بر آنها)! (Persian: مکارم شیرازی)
0
0