قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴿1﴾
[ای پیامبر!] بگو: «پناه مى‌برم به پروردگار آدمیان، (Persian: قرائتی)
بگو: پناه می‌برم به پروردگار مردم، (Persian: مکارم شیرازی)
مَلِكِ النَّاسِ﴿2﴾
فرمانروای آدمیان، (Persian: قرائتی)
به مالک و حاکم مردم، (Persian: مکارم شیرازی)
إِلَهِ النَّاسِ﴿3﴾
معبود آدمیان، (Persian: قرائتی)
به (خدا و) معبود مردم، (Persian: مکارم شیرازی)
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴿4﴾
از شرّ وسوسه‌ی شیطان [که به گناه وسوسه مى‌کند و پنهان مى‌شود]، (Persian: قرائتی)
از شرّ وسوسه‌گر پنهانکار، (Persian: مکارم شیرازی)
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴿5﴾
همان­ که همواره در سینه‌هاى آدمیان وسوسه مى‌کند، (Persian: قرائتی)
که در درون سینه انسانها وسوسه می‌کند، (Persian: مکارم شیرازی)
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴿6﴾
از جنس جنّ باشد یا از آدمیان». (Persian: قرائتی)
خواه از جنّ باشد یا از انسان! (Persian: مکارم شیرازی)
0
0