أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴿1﴾
زیاده‌خواهی شما را سرگرم کرد. (Persian: قرائتی)
افزون طلبی (و تفاخر) شما را به خود مشغول داشته (و از خدا غافل نموده) است. (Persian: مکارم شیرازی)
حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴿2﴾
تا آنجا که گورستان‌ها را دیدار کردید [و مردگان را شمردید!] (Persian: قرائتی)
تا آنجا که به دیدار قبرها رفتید (و قبور مردگان خود را برشمردید و به آن افتخار کردید)! (Persian: مکارم شیرازی)
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴿3﴾
چنین نیست [که مى‌پندارید]، به زودى خواهید فهمید [چه سختی‌ها در پیش دارید]. (Persian: قرائتی)
چنین نیست که می‌پندارید، (آری) بزودی خواهید دانست! (Persian: مکارم شیرازی)
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴿4﴾
آرى! چنین نیست [که مى‌پندارید]، در آینده خواهید دانست [که با چه عذاب‌هایی روبرویید]. (Persian: قرائتی)
باز چنان نیست که شما می‌پندارید؛ بزودی خواهید دانست! (Persian: مکارم شیرازی)
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴿5﴾
چنین نیست [که مى‌پندارید]. اگر شما [به آخرت] علم یقینى داشتید، (Persian: قرائتی)
چنان نیست که شما خیال می‌کنید؛ اگر شما علم الیقین (به آخرت) داشتید (افزون طلبی شما را از خدا غافل نمی‌کرد)! (Persian: مکارم شیرازی)
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴿6﴾
قطعاً دوزخ را خواهید دید. (Persian: قرائتی)
قطعاً شما جهنّم را خواهید دید! (Persian: مکارم شیرازی)
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ﴿7﴾
سپس [با وارد شدن در آن،] آن را به دیده‌ی یقین خواهید دید. (Persian: قرائتی)
سپس (با ورود در آن) آن را به عین الیقین خواهید دید. (Persian: مکارم شیرازی)
ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴿8﴾
سپس در آن روز از نعمت‌ها بازخواست خواهید شد. (Persian: قرائتی)
سپس در آن روز (همه شما) از نعمتهایی که داشته‌اید بازپرسی خواهید شد! (Persian: مکارم شیرازی)
وَالْعَصْرِ﴿1﴾
سوگند به روزگارِ [غلبه‌ی حقّ بر باطل‌]، (Persian: قرائتی)
به عصر سوگند، (Persian: مکارم شیرازی)
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴿2﴾
[که‌] بى‌تردید انسان در زیان‌کارى بزرگى است، (Persian: قرائتی)
که انسانها همه در زیانند؛ (Persian: مکارم شیرازی)
0
0