وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴿1﴾
سوگند به اسب‌های دونده که [در میدان جهاد] نفسشان به شماره می‌افتد. (Persian: قرائتی)
سوگند به اسبان دونده (مجاهدان) در حالی که نفس‌زنان به پیش می‌رفتند، (Persian: مکارم شیرازی)
فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴿2﴾
و از برخورد نعل‌ها با سنگ‌هاى بیابان جرقّه مى‌جهانند. (Persian: قرائتی)
و سوگند به افروزندگان جرقه آتش (در برخورد سمهایشان با سنگهای بیابان)، (Persian: مکارم شیرازی)
فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا﴿3﴾
و بامدادان بر دشمن هجوم می‌برند. (Persian: قرائتی)
و سوگند به هجوم آوران سپیده دم‌ (Persian: مکارم شیرازی)
فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا﴿4﴾
که با آن [یورش] گرد و غبار فراوانی برمی‌انگیزند. (Persian: قرائتی)
که گرد و غبار به هر سو پراکندند، (Persian: مکارم شیرازی)
فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴿5﴾
و بامدادان در میان معرکه و جمع [دشمنان] درمی‌آیند. (Persian: قرائتی)
و (ناگهان) در میان دشمن ظاهر شدند، (Persian: مکارم شیرازی)
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴿6﴾
[به اینها سوگند] که انسان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است. (Persian: قرائتی)
که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است؛ (Persian: مکارم شیرازی)
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ﴿7﴾
و بى‌شک خود بر این [ناسپاسى] گواه است. (Persian: قرائتی)
و او خود (نیز) بر این معنی گواه است! (Persian: مکارم شیرازی)
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴿8﴾
و بی‌تردید سخت شیفته‌ی مال [و ثروت] است. (Persian: قرائتی)
و او علاقه شدید به مال دارد! (Persian: مکارم شیرازی)
أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ﴿9﴾
آیا [انسان] نمى‌داند که وقتى آنچه در گورهاست، برانگیخته شود، (Persian: قرائتی)
آیا نمی‌داند در آن روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگیخته می‌شوند، (Persian: مکارم شیرازی)
وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴿10﴾
و آنچه در سینه‌هاست، فاش شود، (Persian: قرائتی)
و آنچه در درون سینه‌هاست آشکار می‌گردد، (Persian: مکارم شیرازی)
0
0